Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser for Billige-El-Priser.dk I/S

Se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger, for at få yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine data.

Almindelige betingelser

Betingelser og vilkår beskriver, hvorved kunden (herefter omtalt som 'dig') tillader Billige-El-Priser.dk (herefter 'BEP') at vurdere din elkontrakt og dit elforbrug med henblik på at skaffe en billigere elaftale. Servicen leveres af Billige-El-Priser.dk I/S (CVR 40867414) med hjemsted i Haderslev. BEP's services består af gratis services i form af vurdering om besparelse er mulig samt visning af relevante tilbud fra el-leverandører. Når du accepterer et tilbud fra en el-leverandør gennem vores service accepterer du også, at vi modtager en kommission proportional med dit forbrug direkte fra el-leverandøren. Du modtager ikke en faktura fra BEP for services.

Dette er de nuværende vilkår og betingelser og erstatter enhver tidligere accepteret eller offentliggjort version.

Fra tid til anden vil BEP opdaterer vilkår og betingelser for at sikre, de er relevante og afspejler de ændringer, vi introducurer til servicen fx på grund men ikke begrænset til ændrede lovkrav. Du kan altid finde den seneste version på hjemmesiden.

Hvordan BEP's service virker kan ses på her. Den viser, hvilke principper og processer, der bliver brugt til at levere BEP's services. Der kan og vil forekomme ændringer og forbedringer over tid.

BEP's services er gratis at anvende. BEP modtager en kommission fra el-leverandøren.

Hvorfor betaler folk mere for at være loyale?

De fleste el-leverandører og andre anvender samme model. Kunden (dig) bliver lokket til med tilbud og gode priser. Efter en periode udløber den billige aftale og bliver automatisk erstattet med en ny fra samme el-leverandør. Et loyalitetsgebyr! Derfor har BEP fokus på, når den aftale, du får, er ved at udløbe, så bliver du præsenteret for nye tilbud med gode priser.

Hvorfor bliver man hos samme firma?

Uopmærksomme kunder

Mange kunder er slet ikke klar over at deres loyalitet er ikke bliver belønnet. Nogle virksomheder kan spare tusindvis af kroner med en meget lille indsats

Glemsomhed

Det er alt for nemt at glemme og udskyde til en anden dag. At holde styr på flere tilbud med flere leverandører er langt fra ligetil. Hverdagen indhenter dig, og den gør at du har svært ved at nå alt på din liste.

Alt for meget information

Jagt på tilbud er stressende og tidskrævende. Der er over 30 energileverandører, der tilbyder et væld af priser og produkter. Hvordan kan du være helt sikker på at du får den bedste handel?

Vores tanker

Det faktum, at du går fra at være en varm til kold kunde, fra en god aftale til en aftale, hvor du bliver plukket i løbet af få måneder fra samme selskab er fuldstændig vanvittigt.

Det er hvad Billige-El-Priser arbejder imod.

1. Servicen

For at kunne vurdere om der er et tilbud, der passer til dig, har BEP brug for en række oplysninger fra dig. Det drejer sig dels om en elregning med din eksisterende kontrakt. Det drejer sig dels om adgang til Energinet Datahub, hvor BEP kan læse dit historiske forbrug.

Uden en regning og adgang til forbrugsdata har BEP ikke mulighed for at lave en konkret vurdering om, du kan spare. Disse data danner også grundlag for, at BEP kan få en el-leverandør til at udarbejde et konkret udkast til kontrakt baseret på de standard-tilbud, BEP præsenterer for dig.

I præsentationen af tilbud viser BEP en gennemsnitspris for hvert tilbud, der udtrykker, hvad den kunne have været, hvis du havde en kontrakt baseret på tilbuddet i samme periode, som den faktura, du har indsendt til os. Gennemsnitsprisen vil være forskellig mellem dig og en anden kunde, da elprisen varierer over tid og det samme gør dit elforbrug.

2. Abonnementsperiode og fornyelser

Du tegner ikke en kontrakt direkte med BEP. Din elkontrakt tegner du med en el-leverandør. I forbindelse med tegningen af kontrakten vil du sandsynligvis også have en bindingsperiode. Denne bindingsperiode er en sag mellem dig og el-leverandøren. BEP har ingen indflydelse på denne efter indgåelse af ny kontrakt.

Når en bindingsperiode er ved at slutte vil du blive kontaktet af BEP med henblik på at finde nye relevante tilbud til dig for en ny periode. Som nævnt ovenfor vil en kontrakt. når den udløber overgå til en som oftest dyrere standardkontrakt. Her vil BEP kunne hjælpe med nye tilbud.

3. Ingen repræsentation/begrænset tilladelse

BEP repræsenterer ikke el-selskaber eller andre energileverandører i forbindelse med vores service. BEP har en kommerciel forbindelse knyttet til kommissionsaftaler på formidlede kontrakter. BEP har for hvert produkt den samme aftale med alle el-leverandører og er på den måde uinteresserede i, hvilken leverandør, du skriver kontrakt med. Samtidig søger BEP aktivt at undgå, der opstår interessekonflikter, der kan påvirke dit udbud af tilbud.

BEP er ikke energileverandør, dvs. der vil altid være en el-leverandør, der sørger for du får strøm.

BEP repræsenterer ikke dig eller fungerer som din agent selvom vi præsenterer et udvalg af tilbud med beregnede besparelser på baggrund af faktura og data fra EnergiNet Datahub. Vi videresender ikke dine oplysninger til leverandører uden a) dit samtykke med henblik på at få et særligt skræddetsyet tilbud, eller b) når du har accepteret et tilbud og skal have et udkast til en kontrakt

Din el-regning kan du som en service få regelmæssigt tjekket af BEP under forudsætning af, du har indgået en aftale med en el-leverandør, som BEP har præsenteret, og at BEP har adgang til dine forbrugsdata i Energinet Datahub. Denne service er frivillig og kan altid til- eller fravælges.

Det er alene el-leverandøren, der står for levering af el. BEP er ikke en el-leverandør og har derfor ikke ansvar for distribution af el. I tilfælde af problemer med forsyingen skal du derfor kontakte el-leverandøren. Har el-leverandøren brug for yderligere oplysninger fra dig for at kunne levere servicen, så vil el-leverandøren skulle tage direkte kontakt til dig.

4. Referencer og adgangskoder

Brugernavne, adgangskoder og andre loginoplysninger, der er givet til dig med henblik på at få adgang til servicen ("Account Credentials"), er personlige og må ikke deles. Du er selv ansvarlig for at sikre din kontooplysninger.

5. Brug af services

Services leveres til dig med det formål, at du kan opnå de bedste elaftaler for dig og din virksomhed. Brug af servicen til andre formål end dette er strengt forbudt.

Med mindre der er aftalt og aftalt på forhånd, så er brugen af BEP's services til kommercielle eller forskningsmæssige formål (herunder uden begrænsning at foretage udnersøgelse eller at indsamle data inklusiv men ikke begrænset til skrab af sider , prisovervågning, eller til fremskaffelse af tredjepartstilbud strengt forbudt

Uden undtagelse fra det ovenstående er noget af følgende forbudt og vil medføre et ophør af servicen overfor dig og eventuel rapportering til relevante myndigheder:

 • Ulovlig brug af servicen eller dens anvendelse til ulovlige formål
 • Tilvejebringelse af vildledende eller unøjagtige data til os i forbindelse med servicen
 • Adgang til en abonnents konto uden abonnentens udtrykkelige tilladelse;
 • Tilmelde dig, få adgang til eller bruge servicen eller modtage produktanbefalinger, data eller andet input fra servicen via automatiske midler (f.eks. ved hjælp af "bots" eller anden computersoftware uden en individuel person, der kontrollerer hvert trin af brugen af servicen)
 • Brugen af servicen med det formål at udvikle, levere eller udføre nogen service eller forretningsmålretning mod tredjeparter (uanset om en sådan tjeneste eller virksomhed konkurrerer med os) eller dets anvendelse med det formål at generere indtægter (bortset fra besparelser på dine private energiregninger) eller
 • Brugen af servicen på en måde, der har til formål at forårsage overbelastning eller forstyrrelse af servicen

6. Garantier

Du garanterer BEP:

 • Du er myndig
 • Du repræsenterer dig selv og din virksomhed, dvs. ikke nogen tredjepart, hvor du ikke har tegningsret i forhold til el-kontrakter
 • Du anvender BEP's services til egne eller din virksomheds formål med at opnå besparelser i henhold til de betingelser, der er beskrevet i nærværende dokument
 • Alle oplysninger, du afgiver, om virksomheden, forbrug, regninger m.v. er korrekte
 • Hvis der sker væsentlige ændringer, der kan påvirke BEP's opstilling af tilbud, så opdaterer du dine oplysninger, så de er retvisende

BEP garanterer dig:

 • BEP har ret til at levere servicen
 • BEP bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at yde servicen ved hjælp af rettidig omhu
 • BEP anvender kommercielt tilgængelige teknologier til at beskytte dine personlige data
 • Hvis det viser sig, du ikke opnår en besparelse, så sørger BEP for, du får refunderet differencen i forhold til den tidligere kontrakt

BEP giver ikke andre garantier end dem, der udtrykkeligt er opstillet i disse betingelser og der er i overensstemmelse med gældende lov. Dette gælder også, eventuelle tolkninger eller underforståede antagelser på baggrund af nærværende betingelser. Dermed er der heller ikke givet nogen garanti for anvendeligheden til bestemte formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder, evnen til at opnå et bestemt resultat.

7. Data indsamlet via servicen

I disse betingelser betyder platformsgenererede data alle data, der genereres eller stamer fra leveringen af servicen uanset på hvilken vis BEP eller BEP's underleverandører fremskaffer data, fx men ikke begrænset til forbrugsdata, registreringsskemaer, spørgeskemaer, indsamling af data fra offentlige kilder, og statistiske data.

Såfremt platformsgenererede data inkorporerer personlige data behandler BEP disse i overensstemmelse med lovgivning og BEP's privatlivspolitik.

BEP har ret til at bruge, behandle, reproducere, kommunikere til offentligheden, pakke, sælge eller udleje til enhver person til ethvert formål alle platformsgenererede data. Dette gælder også at producere, formidle og distribuere ethvert genereret datasæt til forskning, statistik og andre afledte formål. Undtaget er personlige data, der er underlagt lovgivning og privatlivspolitik

I det omfang, der findes nogen intellektuelle ejendomsrettigheder i alle data, du giver BEP, så giver du også en permanent, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge dit bidrag i overensstemmelse med dette afsnit.

det omfang der findes intellektuelle ejendomsrettigheder i Platform Generated Data (bortset fra dine intellektuelle ejendomsrettigheder i eventuelle brugerbidrag), skal alle sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder udelukkende tilhøre os, og vi vil have eneret til at udnytte sådanne rettigheder, og du afstår herfra enhver ret, titel eller interesse i eller til sådanne rettigheder.

8. Intellektuel ejendomsret

Servicen anvender vores immaterielle rettigheder. I henhold til disse vilkår og betingelser forstås ved "s IP" alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer i eller vedrører servicen, herunder Platform Generated Data, datakoden og andre systemelementer, der ligger til grund for -applikationen, software skærme, alle designelementer og kunst, skabeloner, layoutdesigner og designfaciliteter inkluderet i servicen, de begreber og ideer, der ligger til grund for servicen, alle statistiske og analytiske data indfanget af eller gennem servicen og varemærket "" og "This is the Big Deal" og eventuelle andre varemærker, handelsnavne eller tegn, der er vedtaget og brugt fra tid til anden af os i forbindelse med servicen.

Du vil ikke erhverve nogen ret, titel eller interesse i nogen s IP som følge af at du bruger eller abonnerer på servicen, undtagen den begrænsede ret til at modtage servicen i abonnementsperioden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

Bortset fra at modtage og bruge servicen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser eller på anden måde med vores forudgående skriftlige samtykke og undtagen i det omfang, der er tilladt i henhold til afsnit 50A, 50B, 50BA og 296A i Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK) eller i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, der ændrer eller erstatter de bestemmelser, der gælder i Det Forenede Kongerige, herunder i henhold til EU-lovgivningen, accepterer du, at du ikke og ikke skal hjælpe, anskaffe eller bemyndige nogen anden person til at gøre et af følgende, det vil sige:

 1. Brug servicen eller dit abonnement til fordel for enhver tredjepart (undtagen nærmeste familiemedlemmer eller, hvis du er ejer eller leder af en ejendom, der er under lejekontrakt eller lejemål, lejer eller leasingtager) eller låne, lease, overføre eller yde servicen til tredjepart eller forårsage eller tillade brug, visning, overdragelse af besiddelse, underlicensiering, offentliggørelse eller anden formidling af servicen helt eller delvis til eller ved en tredjedel part eller opkræve tredjepart i forbindelse med fordelene ved dit abonnement eller levering eller brug af servicen
 2. Ændre, ændre, reverse engineering, dekompilere, adskille, genkonstruere eller på anden vis genskabe eller forsøge at genskabe koden eller strukturrammen for en del af eller hele servicen eller reproducere, foretage tilpasninger eller afledte værker til servicen eller nogens IP
 3. Fjerne eller ændre proprietære eller ophavsretlige meddelelser, varemærker eller handelsnavne eller andre angivelser af kilde eller ejerskab (af vores eller enhver tredjepart), der er inkluderet i servicen

9. Indemnity

Du accepterer at holde BEP, vores bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter, repræsentanter ("Skadesløse Personer") skadesløse og holde BEP skadesløs for ethvert tab, skader, omkostninger eller erstatningsansvar som følge af ethvert krav, krav eller sager, der er bragt eller truet over for de skadesløse personer i forbindelse med brud på disse vilkår og betingelser, herunder eventuelle brud på garantien eller enhver form for vildledning eller forsømmelighed i forbindelse med dit abonnement på servicen eller dets brug eller ud af din brug af servicen i strid med disse vilkår og betingelser.

10. Begrænsninger på ansvar

Under ingen omstændigheder skal en part være ansvarlig for den anden i henhold til disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med tjenesteydelsen eller overtrædelsen af disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med eventuelle garantier herunder eller i forbindelse med Service, kontraktbrud, vildledelse eller uagtsomhed, for eventuelle indirekte, hændelige, følgeskader eller særlige skader, herunder tab af fortjeneste eller opsparing eller forventet fortjeneste eller opsparing, tab af data, tab af mulighed, tab eller omdømme, goodwill eller virksomhed, selv om den anden part har fået tilkendegivelse af muligheden for sådanne skader på forhånd.'}}

Vi påtager os intet ansvar for skader, erstatningsansvar eller tab, du måtte lide, eller for andre uønskede konsekvenser som følge af:

 • enhver suspension, forsinkelse eller forstyrrelse af servicen, herunder hvor en sådan suspension, forsinkelse eller forstyrrelse skyldes vores forsømmelighed, og selv om der som følge af en sådan forstyrrelse mistede en mulighed for at skifte til en bedre energiaftale på dine vegne
 • Tab eller korruption af data (herunder brugerbidrag)
 • Fejl eller unøjagtigheder i leveringen af servicen, herunder uskyldige fejl ved vurderingen og valg af den bedste energiforsyningsaftale for dig

Vi påtager os intet ansvar for skader, erstatningsansvar eller tab, som du eller enhver anden person måtte pådrage sig eller andre uønskede konsekvenser som følge af dit brud på dine garantier eller andre forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, herunder, uden begrænsning forpligtelsen til at give os nøjagtige, ajourførte og ikke vildledende oplysninger og forpligtelsen til at holde loginoplysninger og adgangskode sikker eller fra delingen af disse oplysninger med enhver anden person.

Hver parts maksimale aggregerede ansvar for en enkelt begivenhed (eller en række relaterede hændelser), der giver anledning til et krav i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med servicen, enten for kontraktbrud, brud på garanti, vildledelse eller forsømmelighed (med undtagelse af en udtrykkelig erstatning) er begrænset til DKK 500,-

Uanset ovenstående eller i modsat fald i disse vilkår og betingelser skal intet i disse vilkår og betingelser begrænse eller udelukke en parts ansvar for død eller personskade forårsaget af partens forsømmelighed, for svig eller svigagtig vildledning eller for enhver ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.

11. Force Majeure

En part vil ikke være i strid med disse vilkår og betingelser og heller ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, hvor en sådan fejl eller forsinkelse stammer fra eller kan henføres til handlinger, begivenheder, udeladelser eller ulykker ud over dennes rimelige kontrol, herunder en handling fra Gud, brand, oversvømmelse, jordskælv, vindstorm eller anden naturkatastrofe, eksplosion eller utilsigtet skade, krig, trussel om eller forberedelse til krig, væbnet konflikt, indførelse af sanktioner, embargo, afbrydelse af diplomatiske forbindelser eller lignende handlinger, terrorangreb, borgerkrig, borgerkrænkelse eller optøjer, mangel på råvarer eller forsyninger, industrielle handlinger eller strejke, strømafbrydelser af elektroniske eller kommunikationsnetværk, ændringer i lov eller lovkrav, retsorden eller vejledning af en regulerende myndighed og enhver regering eller suveræn handling.

12. Vores ret til at afslutte services

BEP har, hvis du overtræder disse betingelser, ret til at ophøre services til dig til enhver tid ved skriftlig meddelelse til dig, herunder ved alle omstændigheder, hvor du afgiver forkerte eller vildledende oplysninger i forbindelse med services eller hvis ud overtræder en eller flere af dine garantier, eller ved din brug af services, der ikke er tilladt.

BEP kan også ophøre eller suspendere services under nogen af følgende omstændigheder:

 1. Hvis BEP af juridiske årsager forhindres i at levere services
 2. Hvis du fejler el-selskabets kreditkontrol
 3. Hvis du vælger ikke at anvende BEP's tilbud

13. Klager

Hvis du ønsker at klage eller have andre forespørgsler vedrørende services, bedes du skrive til os via e-mail til: support@billige-el-priser.dk

14. Afbestillingsret

Du kan til enhver tid frafalde at anvende BEP's services uden angivelse af grund.

Hvis du accepterer et tilbud, som BEP præsenterer for dig, så vil du have afbestillingsret på el-kontrakten direkte med den valgte el-leverandør efter deres retningslinjer. Dette er ikke noget, som BEP har direkte indflydelse på. Ved afbestilling hos el-leverandøren tilfalder der ikke dig forpligtelser i forhold til BEP.

15. Generelt

Intet i disse vilkår og betingelser skal oprette eller anses for at være et partnerskab eller joint venture og skal ikke fortolkes således.

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig i henhold til lovgivning i en hvilken som helst jurisdiktion, må dette ikke påvirke lovligheden, gyldigheden eller eksigibiliteten i denne jurisdiktion eller nogen anden jurisdiktion for en anden bestemmelse af disse vilkår.

En person, der ikke er part i disse vilkår og betingelser, har ingen rettigheder til at håndhæve bestemmelserne i disse vilkår og betingelser i henhold til loven om tredjepartsaftaler 1999.

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle andre aftaler, erklæringer, breve og andre arrangementer mellem parterne i relation til emnet herom. Hver part anerkender, at den ikke har påberåbt sig eller er blevet induceret til at indgå disse vilkår og betingelser ved en anden repræsentation end dem, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser. Denne bestemmelse berører ikke en parts ansvar i forbindelse med en svigagtig vildledning.

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret, og parterne underkaster de danske domstole enekompetence i forbindelse med enhver tvist mellem dem, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser.

Tilmeld dig GRATIS i dag!